På Eltjänst i Ängelholm & Bjäre AB arbetar vi med största engagemang och intresse för våra medarbetare och kunder.

Företaget består av 41 anställda fördelat på fyra kontor i Västra Karup, Örkelljunga (Asklunds el), Laholm (Laholms el) och med Ängelholm som huvudkontor.

Vi riktar oss till privata hem för små och stora elinstallationer, offentliga miljöer, företag, fastighetsbolag och har kompetens inom elinstallationsservice, serviceavtal, el-entreprenad, kyl- och vitvaruservice, industri, grön teknik.

Genom vårt medlemskap i Installatörsföretagen (IN) har Eltjänst Bransch anpassade kollektivavtal. www.in.se

Eltjänst är en del av Svenska Elkedjan AB.

Elkedjan är en rikstäckande elinstallatörskedja som ägs av 160 lokala elinstallationsföretag, tillsammans är vi riktiga elektriker i hela Sverige. www.elkedjan.se

Kvalitets- och miljösystem

Som medlem i IN använder företaget sig av IN ledningssystem och Säker El för att bedriva levande och säkra arbetsprocesser inom kvalitet, miljö och arbetsmiljön i företaget.

Ledningssystemet uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på egenkontrollprogram för elinstallationsarbete och är anpassat för installationsbranschen.

Affärssystem

Företaget arbetar för ett digitalt flöde för enkel hantering av det administrerade arbetet för våra medarbetare och kunder. Vi arbetar i affärssystemet Hantverksdata, Entré portal.